Salary: 0 VNĐ

Location: MK Group - VP HN, Tầng 11+12, tòa nhà TTC, số 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Application deadline: 28/12 — 27/01/2018

Share for Friends:

Facebook Google

Job Description

• Khảo sát nhu cầu khách hàng, Phân tích nhu cầu, tư vấn và đưa ra mô hình, giải pháp công nghệ thông tin

• Xây dựng các tài liệu kỹ thuật giới thiệu các giải pháp, SP – DV CNTTvà triển khai kế hoạch phát triển thị trường liên quan đến các giải pháp CNTT, tài chính ngân hàng, Tổ chức, Chính phủ, ...

• Đánh giá được tiềm năng khách hàng, khả năng thành công trong kinh doanh, cơ hội phát triển thị trường.

• Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật, nhà cung cấp,.. trong quá trình triển khai dự án để tìm hiểu nhu cầu khách hàng và đưa ra các đề xuất về giải pháp phù hợp.

• Hỗ trợ chuyên viên kinh doanh tư vấn bán hàng và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng

• Xây dựng quan hệ khách hàng; Tư vấn, định hướng sản phẩm cho khách hàng;

• Lập kế hoạch và tổ chức làm hồ sơ và tham dự thầu;

• Triển khai dự án;

• Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp;

• Quản lý chi phí triển khai dự án;

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Date of Birth
Current Job
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit